Εγκρίθηκαν οι ερευνητικές προτάσεις SPRINTER και LOLIPOP

Share This Post

2 νέες ερευνητικές προτάσεις εγκρίθηκαν μέσα από το ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ΕΕ και θα ξεκινήσουν σύντομα υπό τον συντονισμό του PCRL. Μάλιστα και τα 2 πέτυχαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 15/15!

Τα 2 έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα είναι:

  1. SPRINTER: Low-coSt and energy-efficient hybrid Photonic integrated circuits for fibeR-optic, free-space optIcal and mmWave commuNication systems supporting Time critical networking in industrial EnviRonments
    SPRINTER will provide a set of low-cost, energy-efficient, and ultra-dynamic optical transceivers and an optical switching solution to cope with the diverse needs of the industrial networks and expedite their truly digital transformation.
  2. LOLIPOP: Lithium NiObate empowered siLIcon nitride Platform for fragmentation free OPeration in the visible and the NIR.

More To Explore

Research News

Παρουσίαση διδακτορικού Χρήστου Τσώκου

Στις 11 Οκτωβρίου 2022, ο Χρήστος Τσώκος, μέλος του Εργαστηρίου Φωτονικών Επικοινωνιών (ΕΦΕ), παρουσίασε με επιτυχία τη Διδακτορική διατριβή του με τίτλο “Οπτικά Δίκτυα Σχηματοποίησης Μικροκυματικών

Projects' news

TERAWAY | 2nd Interim Review meeting

We are thrilled to announce that the 2nd TERAWAY Interim Review meeting was completed successfully! This was the first in-person meeting after the Covid-19 pandemic, and